Cartera de Serveis

Centre de Salut Mental d’Adults i Infantojuvenil 

Treball social:

El treballador/a social avalua la situació social, fa un seguiment individual i familiar del pacient amb trastorn mental i treballa la incorporació a alternatives educatives, laborals i d’oci. També fa una tasca d’assessorament en els recursos específics de salut mental com ara els comunitaris i dóna suport i ajuda a les famílies que conviuen amb el pacient.

 
Atenció a l’Usuari:

El Consorci Sanitari del Maresme garanteix que l’usuari pugui exercir el seu dret d’opinió sobre la Institució i els professionals que el tracten, tal i com s’expressa en la carta de drets i deures del pacient. Els usuaris del Centre que vulguin expressar la seva opinió, poden fer-ho l’adreça de correu uau@csdm.cat . Qui ho vulgui fer personalment pot dirigir-se als professionals del centre o anar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital de Mataró.


 

Drogodependències 

Treball social:

La Unitat de Treball Social ofereix a totes les famílies que a casa tinguin un problema de consum de drogues, orientació i assessorament per tal de tractar-lo.

 

Es dóna informació sobre la derivació a altres recursos especialitzats com ara comunitats terapèutiques, centres de dia i altres serveis relacionats amb els tractaments en drogodependències, així com la possibilitat d’informar-se del tractament que es fa al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment).

 

Atenció a l’Usuari:

El Consorci Sanitari del Maresme garanteix que l’usuari pugui exercir el seu dret d’opinió sobre la Institució i els professionals que el tracten, tal i com s’expressa en la carta de drets i deures del pacient. Els usuaris que vulguin expressar la seva opinió, poden fer-ho l’adreça de correu uau@csdm.cat . Qui ho vulgui fer personalment pot dirigir-se als nostres professionals o anar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Hospital de Mataró.