Notícia
28/02/2018
El president del Comitè de Bioètica de Catalunya i la directora de la Fundació Víctor Grífols participen a la primera jornada del Comitè d'Ètica Assistencial del CSdM

Un espai de debat per trobar les respostes més adequades a tots els reptes ètics de l’activitat assistencial.

L’atenció sanitària al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) ha d’adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans i a tots els avenços tecnològics existents al servei de la medicina. Aquest fet comporta dificultats per als professionals a l’hora de prendre algunes decisions difícils en la pràctica diària, però a través d’un diàleg interdisciplinari es poden trobar les millors opcions davant dels conflictes ètics, respectant l’autonomia i la dignitat, tant dels pacients i de les seves famílies, així com dels professionals de la salut.

 

Amb aquest debat el Comitè d’Ètica Assistencial del CSdM, presidit pel Dr. Mateu Cabré, ha organitzat pera al dia 8 de març la 1a Jornada del Comitè d’Ètica Asssitencial, oberta a professionals i ciutadans, la qual es dividirà en dues parts: una conferència “Els professionals de la salut davant l’autonomia del pacient” presentada per Marc A. Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, i una taula rodona “Confidencialitat i intimitat a l’entorn hospitalari” en la qual s’explicarà l’experiència i perspectiva des de diferents vessants assistencials, amb ponents com la Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols, i professionals de l’Hospital de Mataró.

 

Què és un Comitè d’Ètica Assistencial. És un òrgan autònom i consultiu amb visió plural i multidisciplinària que s’encarrega de la promoció de la bioètica (la qual intenta donar resposta adequada als conflictes que es deriven del progrés de la medicina i de la repercussió d’aquest en la societat i en el sistema de valors dels pacients, fomentant, en la ciutadania i en els professionals la reflexió que ha d’ajudar a conèixer quines són les millors opcions que podem prendre respecte a la nostra vida dintre de la nostra societat, caracteritzada per la diversitat de creences i idees) i assessora i dona suport als problemes ètics dels professionals i dels usuaris que puguin sorgir durant la pràctica assistencial.

 

El Comitè d’Ètica Assistencial del CSdM acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és multidisciplinari, té caràcter voluntari i està creat per donar servei als usuaris i als professionals del CSdM. El formen 22 persones: facultatius, professionals d’infermeria, un membre de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, un advocat i un representant de la comunitat.

 

Quines accions realitzen. El Comitè té autonomia absoluta en les seves decisions i institucionalment depèn del Consell Rector del CSdM. Entre les accions, a nivell bioètic, que realitza estan: analitzar, avaluar, debatre i contribuir a resoldre aquelles casos clínics particulars en els que es puguin plantejar conflictes; elaborar protocols d’actuació per a les situacions clíniques en les quals es puguin plantejar conflictes; promoure la formació en bioètica de tot el personal del CSdM i avaluar i assessorar aquells protocols, documents o guies de pràctica clínica elaborats per professionals del CSdM que així ho sol·licitin.


 Tornar enrere