Serveis

Un equip de professionals preparats i qualificats en geriatria i gerontologia treballa totalment dedicat a la cura i el benestar de les persones residents i les seves famílies, prestant atenció continuada i personalitzada als residents tenint en compte les seves necessitats físiques, psicosocials i espirituals, a més d’oferir suport als familiars i amics per mantenir les relacions amb l’entorn immediat i social.

L’equip està format: Metge geriatre, infermeres, dietista, gerocultora, treballador social, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòlegs, personal dels serveis generals: cuina, neteja, bugaderia, administració i direcció. 

 

Àrea d’influència

Els usuaris potencials són totes les persones de més de 65 anys que visquin a Mataró.


Instal.lacions:
• Espais privats: habitacions dobles i individuals amb bany assistit i terrassa, bany geriàtric a cada planta
• Espais comuns: sales de lleure, menjador, recepció
• Centre de dia, amb espais propis i amb sortida directa al jardí
• Passadissos amplis i lluminosos amb la incorporació de patis interiors per tal que arribi llum natural a l’interior de l’edifici
• Serveis generals: cuina, bugaderia, ascensors. 

Treball social
Tots els equipaments del Consorci Sanitari del Maresme compten amb la figura professional del treballador/a social, que actua específicament en cada àrea assistencial.

Us podeu dirigir al treballador/a social per rebre assessorament i orientació per tal de resoldre o millorar la situació provocada per la malaltia. Els serveis que l’usuari pot trobar són:

- Atenció integral i individualitzada als pacients.
- Aprofitament i integració dels dispositius assistencials implicats en el seguiment de cada pacient
  (continuum assistencial).
- Formar i preparar els cuidadors i implicar els familiars en el procés assistencial.

Atenció a l’Usuari
El Consorci Sanitari del Maresme garanteix que l’usuari pugui exercir el seu dret d’opinió sobre la Institució i els professionals que el tracten, tal i com s’expressa en la carta de drets i deures del pacient. Al centre hi ha impresos que poden omplir amb els seus comentaris i lliurar-los a la Recepció. Els usuaris de Residència de Sant Josep que vulguin expressar la seva opinió sense necesessitat de desplaçar-se, poden fer-ho l’adreça de correu uau@csdm.cat.

 

Centre de Dia
Pensat tant per al benestar de les persones grans com per al suport als seus familiars i amics, dotat amb 12 places amb tots els serveis. L’acolliment diürn dóna suport a persones que necessiten assistència i supervisió en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

Els objectius són:

• Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones.

• Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

• Mantenir a la persona en el seu entorn personal i familiar.

• Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones dependents.  

 

Aquest servei s’ofereix de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 hores.