Cartera de Serveis

Visites en el centre

Poden ser programada, espontània, cita prèvia o urgent a:
• Medicina de família
• Pediatria
• Odontologia
• Infermeria

Visites a domicili

Poden ser d’atenció urgent i d’atenció a domicili de pacients crònics a:
• Medicina de família
• Infermeria
• Odontologia

Altres activitats assistencials

Programa del nen sa
Atenció a la gent gran
• Programació de visites d’atenció especialitzada
• Atenció odontològica a nens en grups de risc (fluoritzacions i segellats de fisures en nens amb
  alt risc de càries)
• Espirometria
• Electrocardiograma

• Control anticoagulants orals.
• Extracció i recollida de mostres biològiques.
• Injectables al centre i a domicili.

Promoció de la salut
Salut escolar
Revisions bucals (ensenyament de la higiene oral) i educació sanitària a escolars a partir de
  consells dietètics

• Difusió i actualització de guies de serveis

Treball Social al centre i a domicili
L’atenció social és un servei que es pot donar al centre i a domicili. Us podeu dirigir al treballador/a social per rebre assessorament i orientació sobre com resoldre o millorar la situació provocada per una malaltia. Us ajudarà en la tramitació de les prestacions i recursos i es coordinarà amb els diferents professionals tant de l’ABS com de la xarxa assistencial de la zona.

Activitats no assistencials
• Programació de visites d’atenció especialitzada
• Recepció i tramitació de reclamacions i suggeriments