Cartera de Serveis

Visites en el centre

Poden ser programada, espontània, per cita prèvia o urgent a:
• Medicina de família.
• Pediatria.
• Odontologia.
• Infermeria.

Visites a domicili

Poden ser d’atenció urgent i d’atenció a domicili de pacients crònics a:
• Medicina de família.
• Infermeria.

Altres activitats assistencials

• Programa del nen sa.

• Atenció a la gent gran.

• Programació de visites d’atenció especialitzada.
• Atenció odontològica a nens en grups de risc (fluoritzacions i segellats de fisures en nens amb alt

   risc de càries).
• Espirometria.
• ECG.
• Control anticoagulants orals.
• Extracció i recollida de mostres biològiques.
• Injectables al centre i a domicili.

Promoció de la salut
• Salut escolar. Programa salut i escola.

• Vacunacions escolars. 
• Revisions bucals (ensenyament de la higiene oral) i educació sanitària a escolars a partir de consells

  dietètics.
• Difusió i actualització de guies de serveis.

Treball Social al centre i a domicili
L’atenció social és un servei que es pot donar al centre i a domicili. Us podeu dirigir al treballador/a social per rebre assessorament i orientació sobre com resoldre o millorar la situació provocada per una malaltia. Us ajudarà en la tramitació de les prestacions i recursos i es coordinarà amb els diferents professionals tant de l’ABS com de la xarxa assistencial de la zona.

Activitats no assistencials
• Programació de visites d’atenció especialitzada.
• Recepció i tramitació de reclamacions i suggeriments.